DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Korozyon KMY   407 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Korozyonun tanıtılması ve ekonomik açıdan önemi, Korozyonun olabileceği koşulların belirlenmesi ve önlenmesi, Korozyon hızının belirlenmesini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Korozyonun tanımı, termodinamiği ve korozyon mekanizması ve türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
2) Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
3) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
4) Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir.
5) Öğrenmede ve bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
6) Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun Tanımı ve Önemi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Korozyonun Elektrokimyasal Doğası. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Korozyonun Termodinamiği (Termodinamik Yaklaşım ve Katodik Tepkimeler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
4 Çeşitli Metallere Ait Korozyonun Termodinamiğinin İncelenmesi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Çeşitli Metallera Ait Korozyonun Termodinamiğinin İncelenmesi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
6 Korozyonun Kinetiği (Elektriksel Çift Tabaka, Aktivasyon Denetimli Tepkimeler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Korozyonun Kinetiği (Difüzyon Denetimli Tepkimeler, Pasifleşen Metallerin Korozyon Kinetiği). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Galvanik Çift Kuramı ve Korozyon (Eşit ve Farklı Yüzeylere Sahip Anot-Katot Çifti, Korozyon Potansiyelinin Ölçülmesi) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
10 Korozyon Tepkimelerini Denetleyen Faktörler (Termodinamik ve Kinetik Faktörler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
11 Korozyonun Yerel Olmasına Neden Olan Faktörler, Korozyon Hızını Etkileyen Faktörler. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Korozyon Hızının Belirlenmesi ( Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Korozyon Hızının Saptanması (Alternatif Akım İmpedansı Yöntemi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme ve Ortam İle İlgili Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuKorozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar