DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 * MK   108 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel ve fiziksel büyüklüklerin integral veya seri toplamı ile hesaplanması.
Dersin İçeriği
Dizi ve seriler, yakınsak, ıraksak seriler, belirli ve belirsiz integral, Dik ve kutupsal koordinatlarda alan, hacim ve yay uzunluğu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Limit. Limit teoremleri, Sonsuz limitler. Monoton yakınsaklık teoremi. Alt Diziler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Serilerin yakınsaklığı, n-inci Terim Testi, Geometrik seriler, p-serileri, Karşılaştırma, Limit Karşılaştırma, Oran ve Kök Testleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Kuvvet serileri,Yakınsaklık yarıçapı, Kuvvet serielrinin Terim Terime türevlenmesi teoremi,Taylor ve McLaurin serileri,Binom Teoremi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Kutupsal Koordinatlar. Bazı önemli Eğriler. Eğri çizimleri. Teğetin eğimi formülü. Parametrize eğriler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Belirsiz İntegral tanımı, özellikleri. Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 Bazı trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Bazı cebirsel fonksiyonların değişken değiştirme ve indirgeme formülleri ile integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Tekrar ve Problem Çözme
9 Rasyonel Fonksiyonların İntegrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Trigonometrik ve Cebirsel özel integraller. Belirli integral tanımı ve özellikleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 Diferansiyel-İntegral hesabın temel teoremleri. Değişken değiştirme formülü. Özge İntegraller. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 Özge İntegrallerin Yakınsaklığı. İntegral testi. Dik ve kutupsal koordinatlarda alan bulma. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Disk ve Silindirik Tabakalar yöntemleri ile hacim bulma. Yay uzunluğu. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Dönel yüzey alanı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Ağırlık merkezi bulma. Pappüs formülü. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders NotuAnalize Giriş Cilt II , Yazarlar: Fikri Akdeniz, Yusuf Ünlü, Doğan Dönmez
Diğer Kaynaklar