DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili I UTD   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
OkutmanCENGİZ VELİ KURMUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Dersin İçeriği
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? 3 Dil doğuş teorileri ve dil türleri 4 Dil kültür ilişkisi 5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 6 Türk Dilinin tarihi devreleri 7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri 8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri 10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu 11 Türkçede yapım ve çekim ekleri 12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) 13 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem) 14 Cümle ögeleri ve çeşitleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme;
2) 2 Dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme;
3) 3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme;
4) 4 Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme;
5) 5 Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme;
6) 6 Türk dilini inceleyebilme;
7) 7 Türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme;
8) 8 Türk dilinin geçmişini ve bugününü karşılaştırabilme;


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Dil doğuş teorileri ve dil türleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Dil kültür ilişkisi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Türk Dilinin tarihi devreleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Türkçede yapım ve çekim ekleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 Cümle ögeleri ve çeşitleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 Final sınavı
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar