DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I UAI   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
OkutmanPINAR ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak
2) 2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak
3) 3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak
4) 4 Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak
5) 5 21. Yüzyıl´da Türklerin durumunu kavramış olmak
6) 6 Atatürk´ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak
7) 7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar
8) 8 Cumhuriyetin değerini kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Yenilik ve benzeri kavramlar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Osmanlı Devleti´nin yapısı ve çözülme sebepleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Devleti kurtarma ve reform çabaları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Osmanlı Devleti´nde Meşruti gelişmeler ve entellektüel hareketler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Osmanlı Devleti´nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
9 ARA SINAV
10 Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı´dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Türk milletinin bağımsızlık için kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Mustafa Kemal Paşa´nın fikirleri ve Anadolu´ya geçişi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 İstanbul´un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 Final Sınavı
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar