DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II UAI   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
OkutmanPINAR ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar.
2) 2 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar.
3) 3 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.
4) 4 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
5) 5 TBMM´nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir.
6) 6 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar.
7) 7 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder.
8) 8 Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açılışı ve özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, Milli mücadelede basın Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Milli Mücadelede cepheler, güney ve güneydoğu cephesi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Milli Mücadelede cepheler, doğu cephesi ve Ermeni sorunu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Milli Mücadelede cepheler, Batı cephesi, ilk işgaller ve milli ordular Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 Sevr Anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
9 ARA SINAV
10 Milli Mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Milli Mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk dönemi Türk dış politikası Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Siyaset, eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alanlarda devrimler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 FİNAL SINAVI
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar