DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Geometri 1 * MT   123 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Düzlem ve uzayda koordinat sistemlerini anlamak ve geometrik özelliklerini kavramak. Denklem sistemleri ve matrisler arasındaki ilişkiyi kavramak.
Dersin İçeriği
Lineer Denklem Sistemleri, Düzlemsel Koordinatlar,Dik Koordinatlar, Vektörler, Düzlemde koordinat Dönüşümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
X
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
2 Matrisler, Elemanter Satır İşlemleri ve Eşelon matrisler Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
3 Matrislerin Lineer Denklem Sisteminin Çözümünde Kullanılması Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
4 Permütasyonlar, Determinantlar Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
5 Determinantın özellikleri ve Cramer Kuralı Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
6 Düzlemsel Koordinatlar Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
7 Uzayda dik koordinatlar Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
8 Ara Sınavı Konuların tekrar edilmesi
9 Skaler,Yönlendirilmiş doğru parçaları ve vektörler Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
10 Vektörler cebirine Giriş Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
11 Lineer bağımlı ve Lineer bağımsız vektörler Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
12 İki vektörün skaler çarpımı Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
13 Vektörel çarpma ve karma çarpım Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
14 Vektörel çarpma ve karma çarpımın geometrik yorum ve kullanılışları Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
15 Problem çözümü Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması
16-17 Fnal sınavı Konuların tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar