DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik 1 * FM   103 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SÜLEYMAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu fizik dersinin genel amacı fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Fiziğin heycan verici dünyasına hoş geldiniz.
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçme; vektörler; bir boyutta hareket; iki boyutta hareket; hareket kanunları; dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları; statik denge; iş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel momentum ve çarpışma; katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi; yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
X
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birimler, fiziksel nicelikler ve vektörler Kitapta ilgili bölüm okunmalı
2 Bir boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı
3 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı
4 Newtonun yasaları Kitapta ilgili bölüm okunmalı
5 Newtonun yasalarının uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı
6 Statik denge Kitapta ilgili bölüm okunmalı
7 İş ve enerji Kitapta ilgili bölüm okunmalı
8 Ara Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölüm okunmalı
10 Çizgisel momentum ve itme Kitapta ilgili bölüm okunmalı
11 Çarpışma Kitapta ilgili bölüm okunmalı
12 Katı cisimin sabit bir eksen etrafında dönmesi Kitapta ilgili bölüm okunmalı
13 Dönme kinetik enerjisi Kitapta ilgili bölüm okunmalı
14 Yuvarlanma hareketi Kitapta ilgili bölüm okunmalı
15 Açısal momentum ve tork Kitapta ilgili bölüm okunmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuFen ve Mühendislik için Fizik, Cilt I, Serway ve Beichner, Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 1995.
Diğer Kaynaklar
Üniversiteler için Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin, Temmuz 2012.
Üniversite Fiziği, Cilt 1, Çev. Ed. Hilmi Ünlü, Young and Freedman, Pearson -2009
Fen Bilimciler için Fizik, Giancoli, Ed. Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademik Yayıncılık, 2009.