DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik 2 * FM   104 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SÜLEYMAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu fizik dersinin genel amacı fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde elektrik ve manyetizma olaylarını ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Elektrik ve manyetizmanın heycan verici dünyasına hoş geldiniz.
Dersin İçeriği
Elektrik yükleri ve elektrik alanı; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; sığa ve dielektrik; akım ve direnç; doğru akım devreleri; manyetik alanlar; manyetik alan kaynakları; Fraday kanunu; özindüksiyon; alternatif akım devreleri; elektromanyetik dalgalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
X
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik yükü ve elektrik alanı Kitapta ilgili bölüm okunmalı
2 Gauss yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı
3 Gauss yasası uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı
4 Elektriksel potansiyel Kitapta ilgili bölüm okunmalı
5 Sığa ve dielektrikler Kitapta ilgili bölüm okunmalı
6 Akım, direnç ve elektromotor kuvvet Kitapta ilgili bölüm okunmalı
7 Doğru akım devreleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı
8 Ara Sınav
9 Manyetik alan ve manyetik kuvvetler Kitapta ilgili bölüm okunmalı
10 Manyetik alan ve manyetik kuvvetler Kitapta ilgili bölüm okunmalı
11 Manyetik alan kaynakları Kitapta ilgili bölüm okunmalı
12 Faraday yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı
13 Özindiksiyon Kitapta ilgili bölüm okunmalı
14 Alternatif akım devreleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı
15 Elektromanyetik dalgalar Kitapta ilgili bölüm okunmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuFen ve Mühendislik için Fizik, Cilt II, Serway ve Beichner, Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 1995.
Diğer Kaynaklar
Üniversiteler için Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin, Temmuz 2012.
Üniversite Fiziği, Cilt II, Çev. Ed. Hilmi Ünlü, Young and Freedman, Pearson -2009.
Fen Bilimciler için Fizik, Giancoli, Ed. Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademik Yayıncılık, 2009.