DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Geometri * MT   122 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geometrik bazı özelliklere sahip olan ve herhangi bir biçimde tanımlanan bir noktalar kümesi verildiğinde buna ait denklem ya da denklemleri ve verilen bir denkleme uyan noktalar kümesinin geometrik karakteristiklerini bulmak.
Dersin İçeriği
Düzlemde Koordinat dönüşümleri, Konikler, Koniklerin ortak tanımı, Konik Demetleri, Uzayda Doğru ve Düzlem; Bir dört yüzlünün hacmi ve Uzayda Simetri, Yüzeyler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat eder.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini farkeder.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirir ve yazar
X
4
Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade eder
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının farkına varır.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde ifade eder.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizer ve açıklar
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğine sahip olur.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilir.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisine sahip olur.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Programlama tekniklerini bilir ve proğram yapabilme yetenegine sahip olur
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düzlemde Koordinat dönüşümleri: Ötelemeler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
2 Düzlemde Koordinat dönüşümleri: Dönmeler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
3 Koniklerle ilgili hatırlatmalar: Çember, Elips Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
4 Koniklerle ilgili hatırlatmalar: Hiperbol, Parabol Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
5 Koniklerin Ortak tanımı Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
6 Düzlemde ikinci dereceden eğriler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
7 Düzlemde ikinci dereceden eğriler (Devam) Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
8 Ara Sınavı Konuların tekrar edilmesi
9 Eğri Aileleri: Konik Demetleri Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
10 Uzayda Doğru ve Düzlem: Doğru Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
11 Uzayda Doğru ve Düzlem: Düzlem Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
12 Doğru ve Düzlemle ilgili çeşitli Problemler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
13 Bir dört yüzlünün hacmi ve uzayda simetri Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
14 Yüzeyler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
15 Problem çözümü Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak
16-17 Final Sınavı Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar