DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Weierstrass Denklemi Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Bazı matematik problemlerinin eliptik eğriler ile çözümünü gösteren örnekler. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Problem Çözme
3 Eliptik eğriler üzerindeki noktaların grup yapısı, birleşme özelliğinin ispatı. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Diğer eliptik eğri denklemleri, Legendre denklemi, kübik ve quartik denklemler. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Bir eliptik eğrinin j-invaryantı, iki eliptik eğrinin izomorfizmi ve endomorfizmi. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Singüler eğriler ve singüler eğriler üzerinde toplama işlemi. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Bir eliptik eğrinin büküm noktaları ve bölüm polinomları kavramları. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Sonlu cisimler üzerinde tanımlı eliptik eğriler, bu eğriler üzerindeki noktaların sayısı, Hasse teoremi. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Sonlu cisimler üzerinde tanımlı eliptik eğrilerin üzerindeki noktaların grup yapısı ve bu grubun mertebesinin belirlenmesi. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Sonlu cisimler üzerinde tanımlı bazı eliptik eğri aileleri. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Q üzerinde tanımlı eliptik eğriler, büküm grupları ve Lutz-Nagell teoremi Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Fermat ın azalma metodu ve Mordell- Weil teoremi Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması
14 C üzerinde tanımlı eliptik eğriler Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Fermat ın son teroremine bakış Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar