DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Lineer Cebir MT   414 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ela AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELA AYDIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiELA AYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları, dual ve çift dual uzaylar ile , üçgensel, köşegen ve Jordan kanonik form bulma bu dersin amacını oluşmaktadır.
Dersin İçeriği
Vektör Uzayları, Lineer Dönüşümler Cebiri, İç Çarpım Uzayları, İzometri ve İzometrik Gömülme konularında temel bilgi ve kavramları vermek, Bir vektör uzayının duali ve çift duali olan uzayları bulmak, Sıfırlayan uzayları belirlemek, Lineer homojen sistemleri lineer fonksiyoneller açısından incelemek, Lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişkiyi kavratarak benzerliği incelemek, invaryant altuzaylar,Üçgensel, Köşegen ve Jordan kanonik formunu oluşturabilme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vektör uzayları ile ilgili temel ifadeleri bilir.
2) Lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişkiyi kavrar.
3) Matris ve lineer dönüşümlerin köşegen formunu bulur..
4) Bir vektör uzayının dualini ve çift duali olan uzayı bulur.
5) Bir alt uzayın sıfırlayan uzayını ve bir bazını bulur.
6) Bir uzaydan diğerine eğer varsa izometrik gömülme tanımlar.
7) Bir lineer dönüşümün transpozunu bulur.
8) Bir lineer dönüşümün Jordan kanonik formunu bulur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)