DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel bilgiler, Türev, Cauchy-Riemann denklemleri, Analitik fonksiyonlar, Cauchy-Gaursat teoremi, seriler ve rezidü hesapları, kısaca tekrar hatırlatma Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 İntegraller Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 İntegralinde sinüs ve kosinüslü ifadeler bulunduran belirli integralllerin hesaplanması. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Çok değerli fonksiyonların belirli integrali. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Cauchy esas değeri, Trigonometrik integraller. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Serilerin toplamı ile ilgili formüllerin verilip ispatlanması. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Serilerin toplamının hesaplanması ile ilgili uygulamalar. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Serilerin toplamında Mittag-Lefflers Teoremi, ispatı ve uygulamaları. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Kutuplar ile sıfırlar arasındaki ilişkiyi veren formüllerin ispatı ve uygulamalar. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Rouche teoremi ve uygulamaları. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Konform dönüşümler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Konform dönüşümler ile ilgili uygulamalar. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Sonsuz çarpımların tanımı ve özellikleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Sonsuz çarpımlar ile ilgili bazı uygulamalar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuCOMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS, Yazarlar: Ruel V. Churchill, James Ward Brown
Diğer Kaynaklar
KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ, Yazar: Prof.Dr. Turgut Başkan
KARMAŞIK FONKSİYONLAR KURAMI, Yazar: Prof.Dr. Ali Dönmez