DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayma ilkesi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Genelleştirilmiş sayma ilkesi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Sayma ilkelerinin uygulamaları I Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Sayma ilkelerinin uygulamaları II Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 n. dereceden düzensizlik Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Kale polinomu Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Kale polinomunun uygulamaları I Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar Yazılı Sınav
9 Kale polinomunun uygulamaları II Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Üretici fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Birinci dereceden üretici fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Binom katsayısı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Üretici fonksiyonların uygulamaları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 İndirgeme bağıntıları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 İkinci dereceden lineer homojen indirgeme bağıntıları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDiscrete and Combinatorial Mathematics an applied introduction, Ralph Grimaldi, Addison-Wesley Publishing Company,1994.
Discrete Mathematics and its Applications (Second Edition) , Kenneth H. Rosen
Diğer Kaynaklar