DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kombinatorik MT   484 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayrullah AYIK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRULLAH AYIK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRULLAH AYIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere sayma ilkesini ,genelleştirilmiş sayma ilkesini, n. dereceden düzensizliği, Kale polinomu ve Kale polinomu kullanarak problem çözmeyi, üretici fonksiyonları, birinci dereceden üretici fonksiyonları, indirgeme bağıntılarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste sayma ilkesi, genelleştirilmiş sayma ilkesi, sayma ilkelerinin uygulamaları I, sayma ilkelerinin uygulamaları II, n. dereceden düzensizlik, Kale polinomu, Kale polinomunun uygulamaları I,Kale polinomunun uygulamaları II, üretici fonksiyonlar, birinci dereceden üretici fonksiyonlar, binom katsayısı, üretici fonksiyonların uygulamaları,indirgeme bağıntıları,ikinci dereceden lineer homojen indirgeme bağıntıları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayma ilkelerini kavrar.
2) Genelleştirilmiş sayma ilkesini kavrar.
3) n. dereceden düzensizliği tanır.
4) Kale polinomu ve kale polinomu kullanarak problem çözmeyi kavrar.
5) Üretici fonksiyonları tanır.
6) Birinci dereceden üretici fonksiyonları tanır.
7) İndirgeme bağıntılarını tanır.
8) İkinci dereceden lineer homojen indirgeme bağıntılarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)