DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama ENF   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
Arş.Gör.IRFAN MACIT1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.IRFAN MACIT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar Programlama dersinde Matematik Bölümü öğrencilerine karşılaştıkları temel matematik işlemlerinin programlama dili ile nasıl çözüleceğine yönelik yeteneklerin kazanılması amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında bilgisayar programları yazma ve bu programları ve algoritmaları geliştirilmesi yeteneğinin kazandırılmasına yönelik laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Laboratuvar uygulamaları ile dersin teorik bölümü pratik yapılarak pekiştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ve sorumluluk bilinci, Bilgisayar programlama ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Algoritmalar ile ilgili temel kavramları öğrenir.
3) Algoritma geliştirme süreçlerini öğrenir.
4) Algoritmalar ile ilgili araçların kullanımını öğrenir.
5) Algoritma Tasarlama ile ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
6) Bireysel olarak algoritma geliştirebilir.
7) Bilgisayar programlama temel kavramlarını öğrenir.
8) Veri yapılarını öğrenir.
9) Görsel programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olur.
10) Bir görsel programlama dilinde basit program yapmayı öğrenir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve giriş. Yok Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Algoritmaya giriş. Tanımların araştırılması. Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Algoritma analizine giriş. Tanımların araştırılması. Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Algoritma analizi. Kütüphane araştırması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
5 Algoritma geliştirme süreçleri ve analiz sonuçları. Kütüphane araştırması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Algoritma geliştirme araçları ile analiz sonuçlarının yorumlanması. Kütüphane araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
7 Algoritma geliştirme araçları ile algoritma tasarımı ve analizi. Kütüphane araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Programlamada temel kavramlar. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Programlama veri yapıları. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Programlamada veri girişleri. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Programlamada veri çıkışları. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Programlamada şart yapılarının kurulması ve analizi. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Programlamada şart yapılarının kurulması analizi. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
15 Programlamada fonksiyonel analiz. Laboratuvar uygulamalarına hazırlık çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar uygulamalarının sonlarndırılması Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar