DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik MT   262 4 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bazı sürekli dağılımları kavratmak, Örneklem ve örneklem seçimi yöntemlerini öğretmek, Verilerin düzenlenmesi ve analizini yapmak, Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavratmak, Örnekleme dağılımları ve tahmin yöntemlerini öğretmek, Hipotez testlerini kavratmak, Ki-kareye dayanan testleri uygulayabilmek. İstatistiğin temel kavramlarını öğrenir, karşılaşılan istatistiksel problemlerde analiz yapar ve yorumlar.
Dersin İçeriği
Normal dağılım,Temel örnekleme teorisi, İstatistik Tahmin Teorisi, Güven aralığı, İstatistiksel hipotez testi, Ki kare testi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazı sürekli dağılımları tanır,
2) Örneklem ve örneklem seçimi yöntemlerini tanır.
3) Frekans tablosu oluşturur.
4) Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavrar
5) Örnekleme dağılımlarını ve özelliklerini kavrar.
6) Tahmin yöntemlerini ve kullanımlarını yapar.
7) Hipotez testlerini uygulayarbilmeli.
8) Ki-kareye dayanan uyum ve bağımsızlık testlerini yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normal Dağılım ,Standart Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım Kaynak okuma
2 Önemli Sürekli Rastgele Değişkenler ve Dağılımları, Problem Çözümü Kaynak okuma
3 Basit Rastgele Örneklemler, Sistematik, Tabakalı Örneklemler, Rastgele Küme Örneklemesi Kaynak okuma
4 Verilerin Düzenlenmesi, Frekans Dağılımı, Grafiksel Gösterimler Kaynak okuma
5 Merkezi Eğilim Ölçüleri, Merkezsel Eğilim Ölçülerinin Karşılaştırılması Kaynak okuma
6 Dağılım Ölçüleri, Değişim Katsayısı, Problem Çözme Kaynak okuma
7 Örneklem Ortalaması ve Varyansının Bazı Özellikleri, Nokta Tahmini, Güven Aralığı Kaynak okuma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Örneklem Büyüklüğünün Bulunması,Varyansı ve İki Kitlenin Varyanslarının Oranı İçin Güven Aralığı, Kaynak okuma
10 İki Kitlenin Ortalamaları Farkı, Oran ve Oranlar Farkı İçin Güven Aralığı Kaynak okuma
11 Kitle Ortalaması , Kitle Varyansı , İki Kitlenin Varyanslarının Eşitliği için hipotezler Kaynak okuma
12 İki Kitlenin Ortalamaları Farkı ,Oran ve Oranlar Farkı İçin Hipotez Testleri Kaynak okuma
13 Uyum testleri Kaynak okuma
14 Bağımsızlık Testleri Kaynak okuma
15 Problem çözme Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar