DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Visual Basic. Programlama MT   373 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
Arş.Gör.IRFAN MACIT1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.IRFAN MACIT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında bilgisayar programları yazma ve bu programları ve algoritmaları geliştirilmesi yeteneğinin kazandırılmasına yönelik laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Laboratuvar uygulamaları ile dersin teorik bölümü pratik yapılarak pekiştirilecektir.
Dersin İçeriği
Visual Basic Programlama dersinde Matematik Bölümü öğrencilerine karşılaştıkları temel matematik işlemlerinin programlama dili ile nasıl çözüleceğine yönelik yeteneklerin kazanılması amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki Etik ve sorumluluk bilinci, bilgisayar programlama ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Veri yapıları ve algoritmalar ile ilgili bilgi sahibi olur.
3) Veri yapıları ile bilgisayar programlama arasında ilişkileri öğrenir.
4) Bilgisayara veri girişi hakkında bilgi sahibi olur.
5) Bilgisayardan veri çıkışı ile ilgili bilgi sahibi olur.
6) Görsel Programlamanın temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
7) Görsel programlamada kullanılan nesneler ile ilgili konuları öğrenir.
8) Görsel programlamada bireysel olarak kendi programlarını yazmayı başarır.
9) Görsel programlama araçları ile verilen bir matematiksel problemi çözer.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar Programlama kavramlarına giriş. Yok
2 Algoritmalara giriş. Bilgisayar ortamının tanıtılması.
3 Veri yapılarına giriş. Bilgisayar ortamının tanıtılması.
4 Görsel programlama diline giriş ve temel kavramlar. Bilgisayar programlama ortamının tanıtılması.
5 Visual Basic programlamada veri girişi. Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
6 Visual Basic programlamada veri çıkışı. Araştırma
7 Visual Basic programlamada verileri düzenlenmesi. Araştırma
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Visual Basic programlamada temel bileşenler (nesneler, özellikler). Ev ödevi Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
10 Visual Basic programlamada şart yapıları. Bireysel ev çalışması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Visual Basic programlamada döngüler. Bireysel ev çalışması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Visual Basic programlamada şartlı döngü yapıları. Bireysel ev çalışması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Visual Basic programlamada hazır fonksiyonların kullanımı. Bireysel ev çalışması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Visual Basic programlamada kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Bireysel ev çalışması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
15 Visual Basic programlamada sınıf yapıları. Bireysel ev çalışması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar çalışma sonlandırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar