DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lateks MTS   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz DURĞUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YILMAZ DURĞUN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YILMAZ DURĞUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Latex yazım dili ile Bilgisayarlarla Matematik yazmak
Dersin İçeriği
LaTeX sistemi temelleri. LaTeXsistemi nin bileşenleri. Bir LaTeX dosyası oluşturmak. Derlemek. Düz metin yazmak. Liste ve tablo oluşturmak. Matematiksel formüller yazmak. Resim ve grafik eklemek. Komut tanımlamak. İçindekiler sayfası ve indeks oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar kullanarak Matematik yazabilir.
2) Bilgisayar Programı kullanmada deneyim kazanır
3) Popüler grafik türlerini tanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir tex dosyasının temel yapısı. Zorunlu satırlar. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
2 Editör kullanarak, basit bir yazı yazmak ve derlemek. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
3 Paket kullanımı. AMS matematik paketleri. Türkçe karakter sorunları. Türkçe karakterlerin yazılışı. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
4 Dvi ve pdf dosyaları oluşturmak. Postscript dosya oluşturmak. Basit komutlar. Paragraf, ortalanmış yazı, yeni satır, yeni sayfa, ekstra boşluklar. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
5 Ortamlar: Liste, Tablo oluşturmak. Matematik ortamı ve matematiksel semboller (üsler, bölme, kökü ifadeler), operatörler. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
6 Satır içi ve ortalı matematiksel formüller yazmak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
7 Matematik ortamlarında metin yazmak. Ayarlanabilir büyüklükte ayıraçlar. Sembollerin büyüklüğünü el ile ayarlamak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Tekrar ve Uygulama Yazılı Sınav
9 Matris ortamı kullanmak. Parçalı fonksiyon vs. yazılışı. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
10 Tek satırlı (numaralı veya numarasız) matematik formülleri yazmak. Çok satırlı hizalanmış (numaralı veya numarasız) matematik formülleri yazmak Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
11 Grafik paketleri kullanımı. Grafik eklemek. Grafik içeren dosyaları derlemek. pdf, jpg ve eps formatlarını kullanmak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
12 Formüllere veya tablo veya resimlere etiket ve referans vermek. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
13 Basit komutlar tanımlamak. Satır aralığı, sayfa parametrelerini ayarlamak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
14 İçindekiler tablosu ve dizin hazırlamak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
15 Tekrar Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve Uygulama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notuhttp://math.cu.edu.tr/Dersler/MTS382/MTS382.htm
Diğer Kaynaklar