DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı I * TE   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir yenileşme hareketi olarak Tanzimat düşüncesini kavratmak, dönemin sanatçıları ve edebi eserlerini değerlendirmek
Dersin İçeriği
Tanzimat döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayata getirdiği yenilikleri değerlendirebilir.Tanzimat dönemi gazeteciliğinin önemini kavrar. Edebi bir tür olarak roman, hikaye, tiyatro ve eleştiriyi tanımlar, biçim ve içerik incelemesi yapabilir. Tanzimat dönemi sanatçılarını tanır.Türk edebiyatındaki değişimi ve eleştirel yaklaşımı kavrar. Tanzimat dönemi metinlerini tahlil eder. Tanzimat dönemi sanatçıları arasındaki edebi ayrılıkları betimler. Dönemin çeviri faaliyetlerinin önemini kavrar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanzimat döneminin sosyal siyasal kültürel özellikleri hakkında genel bir değerlendirme İlgili eserler okunacak
2 Tanzimat ve Islahat fermanları eğitim kurumları yenilik ve değişmeler İlgili eserler okunacak
3 Tanzimat döneminde gazetecilik gazeteciliğin sosyal ve kültür hayatımızdaki önemi İlgili eserler okunacak
4 Bir edebi tür olarak roman vd. ile ilgili genel bilgi ve ilk çeviriler. İlgili eserler okunacak
5 Tanzimat döneminde Türk romanı ve yazarları (Namık Kemal, Samipaşazade Sezai). İlgili eserler okunacak
6 Örnek metin incelemeleri İlgili eserler okunacak
7 Örnek metin incelemeleri İlgili eserler okunacak
8 Ara sınav.
9 Türk romanında Batılılaşma sorunu İlgili eserler okunacak
10 Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem'in eserleri. İlgili eserler okunacak
11 Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem'in eserleri. İlgili eserler okunacak
12 Türk Edebiyatında hikayenin tarihçesi ve ilk eserler İlgili eserler okunacak
13 Samipaşazade Sezai ve Nabizade Nazım İlgili eserler okunacak
14 Türk Edebiyatında tiyatronun tarihçesi ve ilk eserler İlgili eserler okunacak
15 Şinasi, Şair Evlenmesi İlgili eserler okunacak
16-17 Yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar