DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karahanlı Türkçesi eserlerinin tanıtımı dönemin eserlerinin sesbilgisi biçimbilgisi sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi Teorik anlatıma öğrencinin de katılımı ile metinler üzerinde uygulama ve çözümlemeye dayalı dersler ödevler
2 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Teorik anlatıma öğrencinin de katılımı ile metinler üzerinde uygulama ve çözümlemeye dayalı dersler ödevler
3 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Teorik anlatıma öğrencinin de katılımı ile metinler üzerinde uygulama ve çözümlemeye dayalı dersler ödevler
4 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlamı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Teorik anlatıma öğrencinin de katılımı ile metinler üzerinde uygulama ve çözümlemeye dayalı dersler ödevler
5 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
6 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
7 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
8 Ara Sınavı
9 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
10 Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
11 Atabetül-Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
12 Atabetül Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
13 Atabetül Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
14 Rylands satırlar arası Kuran Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama söz varlığı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
15 Rylands satırlar arası Kuran Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama söz varlığı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları metin çalışması
16-17 Bitirme Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar