DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karahanlı Türkçesi * TE   313 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk dili tarihinde Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi olarak değerlendirilen tarihi Türk yazı dilini diğer tarihi yazı dillerinden ayırt edici özellikleri ile tanıtmak
Dersin İçeriği
Karahanlı Türkçesi eserlerinin tanıtımı dönemin eserlerinin sesbilgisi biçimbilgisi sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi Karahanlı tarihinin incelenmesi Karahanlı Türkçesinin öncesi ve sonrası ile karşılaştırılması kaynakça bilgisi Kutadgu Biligin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Divanü Lugatit Türkün yazma metninden şiirler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi sözvarlığı çalışmaları Atabetül Hakayıkın yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma çevriyazı anlama ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları Rylands satırlar arası Kuran Tercümesinin çevriyazısından seçilmiş bölümler üzerinde anlama söz varlığı ses bilgisi biçim bilgisi çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-