DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür * TE   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilme.
Dersin İçeriği
Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi, dillerin doğuşuyla ilgili teoriler, doğal diller, yapma diller, dil - kültür ilişkisi, toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi, Türk kültür daireleri ve bunların dile etkisi, göçebe kültürün özellikleri, Göçebe Türk toplulukları ve kültürleri, Türklerde yazının gelişimi, yerleşik yaşam, tarım kültürü, Türklerin yerleşik yaşama geçişi, Uygurlar ve kültürleri (sanat, edebiyat, uygarlık), Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi, İslami Türk kültürü, batı kültürünün dile yansıması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi Dil ile kültür arasındaki ilişki
2 Dil - kültür ilişkisi, kültürün unsurları ve sürekliliği Dillerin doğuşuyla ilgili görüşler
3 Yeryüzünde diller ve kültürler üzerine genel izlenimler Göçebe Türkler ve kültürleri
4 Göçebe Türkler ve kültürleri: Hunlar, Köktürkler, Runik alfabe, Türklerde yazının gelişimi Orhon yazıtları hakkında bilgi
5 Orhon yazıtlarından Türk kültürüne ilişkin çıkarımlar Türklerin yerleşik yaşama geçişi
6 Yerleşik yaşam, tarım kültürü Türklerin İslamiyet'i kabulü
7 Ara Sınav Türklerin İslamiyet'i kabulü
8 Ara Sınav Türklerin İslamiyet'i kabulü
9 Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi Karahanlılar
10 İslami Türk kültürü, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular
11 Gazneliler, Selçuklular Osmanlılar
12 Osmanlılar Batı kültürünün Türkçeye etkileri
13 Batı kültürü ve Türkçeye etkileri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
14 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
15 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: