DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi Dil ile kültür arasındaki ilişki
2 Dil - kültür ilişkisi, kültürün unsurları ve sürekliliği Dillerin doğuşuyla ilgili görüşler
3 Yeryüzünde diller ve kültürler üzerine genel izlenimler Göçebe Türkler ve kültürleri
4 Göçebe Türkler ve kültürleri: Hunlar, Köktürkler, Runik alfabe, Türklerde yazının gelişimi Orhon yazıtları hakkında bilgi
5 Orhon yazıtlarından Türk kültürüne ilişkin çıkarımlar Türklerin yerleşik yaşama geçişi
6 Yerleşik yaşam, tarım kültürü Türklerin İslamiyet'i kabulü
7 Ara Sınav Türklerin İslamiyet'i kabulü
8 Ara Sınav Türklerin İslamiyet'i kabulü
9 Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi Karahanlılar
10 İslami Türk kültürü, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular
11 Gazneliler, Selçuklular Osmanlılar
12 Osmanlılar Batı kültürünün Türkçeye etkileri
13 Batı kültürü ve Türkçeye etkileri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
14 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
15 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: