DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür * TE   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilme.
Dersin İçeriği
Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi, dillerin doğuşuyla ilgili teoriler, doğal diller, yapma diller, dil - kültür ilişkisi, toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi, Türk kültür daireleri ve bunların dile etkisi, göçebe kültürün özellikleri, Göçebe Türk toplulukları ve kültürleri, Türklerde yazının gelişimi, yerleşik yaşam, tarım kültürü, Türklerin yerleşik yaşama geçişi, Uygurlar ve kültürleri (sanat, edebiyat, uygarlık), Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi, İslami Türk kültürü, batı kültürünün dile yansıması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-