DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Türk Edebiyatında Nesir ve Özellikleri. Derste işlenen mensur metin örneklerini okuma.
2 Mensur eser türleri. Dini konulu mensur eserler, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
3 Sinan Paşa Tazarruat, Tezkiretül evliya, Makteli Hüseyn. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
4 Siyer, Kısası enbiya. Ahmedi Dai Miftahül Cenneden. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
5 Tezkireler ve özellikleri, Latifi ve Sehi Bey tezkiresinden örnek metinler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
6 Münşeatlar ve özellikleri, münşeatlarda yer alan mektup metinlerinden örnekler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
7 Menakıpnameler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Menakıbı Akşemseddinden örnek metin. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
10 Sefaretnameler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
11 Seyahatnameler ve özellikleri, Evliya Çelebi seyahatnamesi. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
12 Mensur hikayeler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
13 Muhayyelattan Recep Peşenin hikayesi. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
14 Tarihler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
15 Aşık Paşanın Tevarihi Ali Osmanından örnek metinler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar