DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağataycanın klasik döneminin klasik öncesi ve sonrası ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, Çağatayca sonrası gelişen yazı dillerinin değerlendirilmesi metin çalışması
2 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışması metin çalışması
3 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları metin çalışması
4 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları metin çalışması
5 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları metin çalışması
6 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları metin çalışması
7 Babür Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı çalışmaları. metin çalışması
8 Ara Sınavı.
9 Babürün Vekayiiinden seçilmiş çevriyazılı metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları. metin çalışması
10 Babürün Vekayiiinden seçilmiş çevriyazılı metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları. metin çalışması
11 Şeybani Han Divanından seçilmiş çevriyazılı metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları . metin çalışması
12 Ebul Gazi Bahadır Hanın Şecerei Terakime adlı eserinin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. metin çalışması
13 Ebul Gazi Bahadır Hanın Şecerei Terakime adlı eserinin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim biigisi çalışmaları metin çalışması
14 Bayram Han ve Sufi Allahyarın şiirlerinden yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları. metin çalışması
15 Bayram Han ve Sufi Allahyarın şiirlerinden yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları. metin çalışması
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar