DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bügünkü Türk Halkları * TES   341 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz Türk halklarını coğrafyaları ile tanıyarak dil ve kültür ilişkisini görebilmek
Dersin İçeriği
Türk halklarını dil ve lehçelerini tanıma Türk halklarının etkileşim içinde olduğu diğer halkları ve dillerini tanıma aradaki ilişkileri görme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Türkçe kaynaklar Divanü Lugatit Türk Şecerei Terakime vb yabancı dillerdeki kaynaklar Arap Fars Çin Bizans Rus Ermeni Macar kaynakları okuma
2 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Türkçe kaynaklar Divanü Lugatit Türk Şecerei Terakime vb yabancı dillerdeki kaynaklar Arap Fars Çin Bizans Rus Ermeni Macar kaynakları okuma
3 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Boy kavim halk töre oguş ve benzeri kavramların niteliği üzerine değerlendirme okuma
4 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Boy kavim halk töre oguş ve benzeri kavramların niteliği üzerine değerlendirme okuma
5 Türkiye ve çevresinde Türkler Kıbrıs Bulgaristan Yunanistan Makedonya Yugoslavya Romanya Irak İran (Azerbaycan TürkleriTürkmen Türkleri Kaşkay Türkleri) okuma
6 Türkiye ve çevresinde Türkler Kıbrıs Bulgaristan Yunanistan Makedonya Yugoslavya Romanya Irak İran (Azerbaycan TürkleriTürkmen Türkleri Kaşkay Türkleri) okuma
7 Türkiye ve çevresinde Türkler Afşar Türkleri Bayat Türkleri Halaç Türkleri Kaçar Türkleri Karapapak Türkleri Ebi Verdi Türkleri okuma
8 Ara Sınav
9 Türkiye çevresinde Türkler Şahsevenler ve Karadağlılar Hamse Türkleri Sungur Türkleri) Suriye Yurt dışında yaşayan Türkiye Türkleri Gagavuzlar okuma
10 Türkiye çevresinde Türkler Şahsevenler ve Karadağlılar Hamse Türkleri Sungur Türkleri) Suriye Yurt dışında yaşayan Türkiye Türkleri Gagavuzlar okuma
11 Kafkasyada Türkler Dağıstan Türkleri Kumuklar Nogaylar Karaçay Balkarlar okuma
12 Kafkasyada Türkler Stavropol Türkleri Kafkasya Türkmen Türkleri Ahıska Türkleri Gürcistandaki Türkler okuma
13 Azerbaycan Türkleri Türkmenistanda Türkmenler okuma
14 Azerbaycan Türkleri Türkmenistanda Türkmenler okuma
15 Kazaklar Karakalpaklar Kırgızlar okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar