DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bigisayarda Temel Kavramlar * TE   233 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayarda donanım bileşenlerinin tanıtılması, tarihçesi ve yazılım kavramının açıklanması. Bilgisayar sistemlerinin oluşturan çeşitli yazılım sistemlerinin kavranması.
Dersin İçeriği
Bilgisayar Sistemlerinin Tanımı ve Kapsamı, Bilgisayarın tanımı, bilgisayar türleri ve donanım bileşenlerinin tanıtılması.Bilgisayar tarihçesi İlk bilgisayarlardan günümüze bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin tarihçesinin tanıtılması. İşletim Sistemleri İşletim sistemi tanımı ve geçmişten günümüze kullanılan işletim sistemlerinin tanıtılması. Temel Ofis Yazılımları Masaüstü yayıncılıkta kullanılan temel ofis yazılım bileşenlerinin tanıtılması. İnternet ve Kullanımı İnternetin kısa tarihi, kullanım alanları ve güvenlik bilgilerinin verilmesi. Türkoloji ve Dilbilim İnternet Kaynakları İnternette kullanılan dilbilim ve genel türkoloji kaynaklarının tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar kavramı ve tarihçesi, ilk bilgisayarlar. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
2 Bilişim sistemi kavramı, bilişimsel düşünme ve bilişim sistemlerinin etkileri. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
3 Bilgisayar donanım bileşenleri. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
4 İşletim sistemlerine giriş. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
5 İşletim sistemlerinin genel yapıları ve farklılıkları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
6 Windows işletim sistemi ve klasör yapıları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
7 Windows işletim sistemi ve klasör yapıları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
8 Ara Sınav
9 İşletim sistemi güvenliği. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
10 Ofis yazılımlarına giriş ve belge oluşturma. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
11 Kelime işlemci yazılımları ve sözcük işleme. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
12 Ağ kavramı ve teknolojileri. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
13 İnternet ve çevrimiçi uygulamalar. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
14 Arama motoru kullanımı ve gelişmiş arama. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
15 Arama motoru kullanımı ve gelişmiş arama. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar