DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü Anlatım * TES   343 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Konuşma türlerinin tanıtılması ve uygulamaları.
Dersin İçeriği
İletişim kavramı, unsurları ve çeşitleri. Konuşma becerileri. Diksiyon. Beden dilini kullanmak. Dinleme ve dinlediğini anlama. Dinleme türleri. Şiir okuma teknikleri. Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve amacı. Kaynak kitaplar ve sunumlar.
2 İletişim kavramı, unsurları ve çeşitleri. Sözlü anlatım kavramı. Kaynak kitaplar ve sunumlar.
3 Konuşma ve konuşmanın önemi. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
4 Doğru telaffuz ve dikkat edilmesi gereken unsurlar. Vurgu kavramı, vurgu çeşitleri. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
5 Konuşma bozuklukları ve çeşitleri. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
6 Beden dili ve beden dilini kullanmak. Beden dili ve konuşma ilişkisi. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
7 Beden dili ve beden dilini kullanmak. Beden dili ve konuşma ilişkisi. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
8 Ara Sınav
9 Şiir ve şiir okuma teknikleri. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
10 Hazırlıklı konuşmalar (bireysel konuşmalar, tartışmalar, özel günlere yönelik konuşmalar) Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
11 Hazırlıklı konuşma uygulamaları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
12 Hazırlıksız konuşmalar ve uygulamaları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
13 Hazırlıksız konuşmalar ve uygulamaları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
14 Hazırlıklı konuşma uygulamaları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
15 Hazırlıklı konuşma uygulamaları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar