DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılı Anlatım * TES   344 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazma becerilerinin geliştirilmesi, yazı türlerinin tanıtılması ve ayrıntılarının işlenmesi.
Dersin İçeriği
Yazı ve metni oluşturan bileşenler. Metnin dili. Anlatım biçimleri. Form yazı türleri. Öğretici metinler. Edebi türler. Yazma uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazılı anlatım kavramı, yazılı anlatımda planlama. Kaynak kitaplar ve sunumlar.
2 Metin kavramı ve metnin dili. İyi bir cümlenin özellikleri. Kaynak kitaplar ve sunumlar.
3 Anlatım biçimleri (Açıklayıcı, kanıtlayıcı, tasvirci, hikaye ve mazmun) Kaynak kitaplar ve sunumlar.
4 Yazma öğretim yöntemleri (kontrollü, serbest, dikte, güdümlü, araştırma-incelemeye dayalı yazı çalışmaları) Kaynak kitaplar ve sunumlar.
5 Form yazılar (Özgeçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan, tutanak, tebliğ, resmi yazılar) Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
6 Öğretici metinler (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
7 Öğretici metinler (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
8 Ara Sınav
9 Öğretici metinler (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
10 Form yazılar (Özgeçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan, tutanak, tebliğ, resmi yazılar) Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
11 Form yazı türü uygulamaları. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
12 Edebi türler. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
13 Edebi metnin unsurlar. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
14 Edebi metnin unsurlar. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
15 Edebi metnin unsurlar. Kaynak Kitaplar ve sunumlar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar