DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkolojide Yazılım Uygulamaları * TES   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkoloji ve dilbilim çalışmalarında kullanılan yazılımların tanıtılması ve uygulamaların yapılması.
Dersin İçeriği
Türkoloji çalışmalarında kullanılan yazı tiplerinin tanıtılması ve yazı tiplerinin ofis yazılımlarında kullanım uygulamaları. Temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesi. Basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesi. Söz varlığı ve söz varlığı incelemelerin kullanılan temel yazılımlar. Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme. Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi. Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları. Ofis yazılımlarıyla tez yazım kuralları ve düzeni. Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel elektronik metin kavramları ve metinlerin arşivlenmesi. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
2 Basılı metinlerin elektronik metinlere dönüştürülmesi. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
3 Söz varlığı ve söz varlığı incelemelerinde kullanılan temel yazılımlar. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
4 Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
5 Ofis yazılımlarıyla metin oluşturma ve metin işleme. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
6 Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
7 Çevrimiçi kaynaklar üzerinden söz varlığı listeleri oluşturulması ve değerlendirilmesi. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
8 Ara Sınav
9 Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
10 Sıklık dizini kavramı ve uygulamaları. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
11 Bağlamlı dizinler. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
12 Bağlamlı dizinler. Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
13 Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
14 Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
15 Temel metin madenciliği ve doğal dil işleme kavramları Kaynak kitaplar ve yazılımlar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar