DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlıca I * TE   101 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski yazı okuma-yazma yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Arap harflerini, Türkçe kelimeleri Arapça ve Farsça kelimelerden ayırmayı öğrenmek.Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek. Öğrencilere Osmanlı Türkçesini okuma ve yazma yeteneği kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Türkçesinin özellikleri Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
2 Arap alfabesi tanıtımı (harflerin başta-ortada ve sondaki yazımı). Alfabenin ve bitişme tablolarının yazımı (ödev)
3 Bitişmeyen harfler ve harekeler. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
4 Harflerin ses değerleri Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
5 Arapça-Farsça ve Türkçe sözcükleri ayırdetme. Muharrem Ergin, Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi
6 Türkçe kelimelerde kalınlık-incelik. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
7 Genizsi n, eklerin yazımı. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü
8 Ara sınav.
9 Ayın. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
10 Hemze ve vav-ı madule. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
11 Elif-i maksure. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
12 Şeddeli kelimeler. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
13 Halklılaştırma. Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesi
14 ay ve günler, ebced. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
15 ay ve günler, ebced. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi grameri, alfa yay., Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Annonymous, 1977, Architecture and Social Behavior, Lawrence Erlbaum Asscociated, New York Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay.