DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlıca II * TE   102 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski yazı okuma-yazma yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Arap harflerini öğrenmek; Arapça, Farsça, Türkçe kelimeleri ayırdetmek. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlıcada Farsça Unsurlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
2 Sayılar, günler, aylar, vav-ı madule. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
3 Farsça Kelimelerin Yapısı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
4 Farsça İsimden Türemiş İsimler (ekler) Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
5 Farsça İsimden Türemiş Sıfatlar (ekler). Muharrem Ergin, Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi
6 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
7 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü
8 Ara sınav.
9 Birleşik Sıfatlar ve Zarf Grupları. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
10 İsim Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
11 Sıfat Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
12 Sıfat tamlamasında Uyum. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
13 Atıf tamlaması, Kalıplaşmış Tamlamalar. Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesi
14 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
15 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar