DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Türkçesi I * TE   103 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, Türkçenin ses ve yapı özelliklerini kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği
Dille ilgili temel kavramlar, dünya dilleri arasında Türkiye Türkçesinin durumu, Türk Dili Tarihi içinde Türkiye Türkçesinin durumu, sesbilgisiyle ilgili temel kavramlar, Türkçenin sesbilgisi, ünlüler ve ünsüzler, ünlü ve ünsüzlerle ilgili ses olayları, Türkiye Türkçesinin morfolojik özellikleri, Türkiye Türkçesinde sözcük yapımı kuralları, ek-kök birleşmeleri ve yapım ekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve sınırı. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
2 Ses ve ses organları, Türkçenin sesleri, Türkçedeki ünlü sesler ve özellikleri. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
3 Ünlülerle ilgili ses olayları ve sözcüklerin bu ses olaylarına göre değerlendirilmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
4 Türkçede ünsüzler ve özellikleri. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
5 Ünsüzlerle ilgili ses olayları ve sözcüklerin bu ses olaylarına göre değerlendirilmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
6 Sesler ve ses olayları çerçevesinde Türkçenin sözvarlığı üzerine incelemeler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
7 Sesler ve ses olayları çerçevesinde Türkçenin sözvarlığı üzerine incelemeler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
8 Ara sınav
9 Türkçede Sözcük oluşturma ve Türkçenin yapı bilgisi özellikleri. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
10 İsimden isim yapan ekler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
11 İsimden fiil yapan ekler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
12 Fiilden isim yapan ekler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
13 Fiilden fiil yapan ekler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
14 Fiilimsiler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
15 Fiilimsiler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
16-17 Fiilimsiler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi Neşe Atabay, S. Özel, İ. Kutluk, Sözcük Türleri Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)