DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Türkçesi II * TE   104 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metin bağlamında sözcük türlerini belirleyebilmek
Dersin İçeriği
Türkiye Türkçesinin söz varlığına ilişkin genel değerlendirmeler; sözcük türlerine ilişkin genel değerlendirmeler; ayrıntılı olarak sözcük türlerinin incelenmesi (isim, sıfat, zarf, zamir, fiil, edat, bağlaç, ünlem).

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin sözvarlığına ilişkin genel değerlendirmeler ve sözcük türlerine genel bir bakış. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
2 İsim türündeki sözcükler, isimlerin özellikleri ve isim çekim ekleri. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
3 Sıfatlar Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
4 Zamirler Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
5 Zarflar Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
6 Metin bağlamında isim, sıfat, zamir ve zarf türünden sözcüklerin belirlenmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
7 Metin bağlamında isim, sıfat, zamir ve zarf türünden sözcüklerin belirlenmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
8 Ara sınav
9 Fiiller ve özellikleri. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
10 Fiil çekimi Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
11 Edatlar. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
12 Bağlaçlar ve ünlemler. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
13 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
14 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
15 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi
16-17 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi Neşe Atabay, S. Özel, İ. Kutluk, Sözcük Türleri Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)