DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili Tarihi II * TE   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk dili tarihini 13. yy. sonrasından 21. yüzyılı da içine alacak biçimde bütün lehçeleri ve özellikleriyle tanıtmak.
Dersin İçeriği
Karahanlı metinleri ve diğer tarihi yazı dillerinin fonetik, morfolojik ve sözlüksel değerlendirilmesi. z/ş ayrılığı sonrasında gelişen yazı dilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Harezm Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme. Kıpçak Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleri konusu ödev olarak verilecektir.
2 Kıpçak Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme Batı Türkçesinin doğuşu, karışık dilli eserler üzerine tartışmalar ve Eski Anadolu Türkçesi konusu ödev olarak verilecektir.
3 Batı Türkçesinin doğuşu, karışık dilli eserler üzerine tartışmalar Osmanlı Türkçesi dönemi ve özellikleri konusu araştırılacaktır.
4 Eski Anadolu Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme. Osmanlı Türkçesi dönemi ve özellikleri konusu araştırılacaktır.
5 Osmanlı Türkçesini yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme. Çağataycayı terimi, terimin kapsamı, dönemin eserleri ve dil özellikleri konusu araştırılacaktır.
6 Çağataycayı yapıtları ve dönemin özellikleriyle tanıtma, inceleme. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerindeki dil tartışmaları ve sadeleşme çalışmaları konusu ödev olarak verilecektir.
7 Anadolu Türkçesinde sadeleşme çalışmaları, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat döneminde dil anlayışları ve arayışlar The tries of simplification Anatolian Turkish
8 Ara Sınav Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Terim sözlükleri konuları ödev olarak verilecektir
9 Cumhuriyet dönemi Türkiye Türkçesi Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Terim sözlükleri konuları ödev olarak verilecektir
10 Dil devrimi, yazı devrimi, Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Terim sözlükleri konuları ödev olarak verilecektir
11 Kaynak eserler olarak Söz Derleme Dergisi, Tarama Dergisi, Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü, Türkçe Sözlük, terim sözlükleri, süreli yayınlar Türk lehçelerini tasnif çalışmaları konusu araştırılacaktır.
12 Türk lehçelerini tasnif çalışmaları Günümüz Türk lehçelerinden Çuvaşça, Halaçça, Yakutça, Hakasça, Tuvaca araştırılacaktır.
13 Talat Tekin ve Lars Johanson un tasnifleri, günümüz Türk lehçeleri Günümüz Türk lehçelerinden Sarı Uygurca, Altayca, Kırgızca, Kazakça araştırılacaktır.
14 Talat Tekin ve Lars Johanson un tasnifleri, günümüz Türk lehçeleri Günümüz Türk lehçelerinden Tatarca, Başkurtça, Özbekçe, Yeni Uygurca, Türkmence, Azerice araştırılacaktır.
15 Talat Tekin, Claus Schöning ve Lars Johanson un tasnifleri, günümüz Türk lehçeleri Günümüz Türk lehçelerinden Tatarca, Başkurtça, Özbekçe, Yeni Uygurca, Türkmence, Azerice araştırılacaktır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Günümüz Türk lehçelerinden Tatarca, Başkurtça, Özbekçe, Yeni Uygurca, Türkmence, Azerice araştırılacaktır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: