DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatına Giriş II * TE   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebi sanatlar ve eski Türk edebiyatını besleyen kültür unsurlarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Edebi sanatlar ve eski Türk edebiyatını besleyen kültür unsurlarının öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebi sanatların tamını ve tasnif edilmesi. Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.
2 Mecazlar Teşbih istiare mecaz-ı mürsel kinaye tariz teşhis ve intak. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
3 Anlamla ilgili sanatlar. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
4 Anlamla ilgili sanatlar. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005
5 Anlamla ilgili sanatlar. Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay.
6 Anlamla ilgili sanatlar. Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay.
7 Anlamla ilgili sanatlar. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
8 Ara sınav.
9 Sözle ilgili sanatlar. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005
10 Sözle ilgili sanatlar. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005
11 Sözle ilgili sanatlar. Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay.
12 Harflerle yapılan oyunlar. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
13 Akrostiş, leb değmez., noktalı ve noktasız; bitişen ve bitişmeyen harflerle yapılan sanatlar. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
14 Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
15 Tarih, tarih düşürme, ebced hesabı. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001.