DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Edebiyatına Giriş * TE   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Halk Edebiyatının temel kavramlarının ve türlerinin tanıtılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Türk Edebiyatının kolları, halk edebiyatının bölümleri, halk edebiyatının kaynakları, Genel çizgileriyle halk edebiyatı, Anonim halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı, Aşık edebiyatı, Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri, Türk halk biliminde alan araştırması yöntemi, Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik, Mani türünün tanıtılması, Koşma türünün tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyat nedir Türk Edebiyatının kolları halk edebiyatının bölümleri halk edebiyatının kaynakları Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
2 Genel çizgileriyle halk edebiyatı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
3 Anonim halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
4 Aşık edebiyatı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
5 Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
6 Türk halk biliminde alan araştırması yöntemi. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
7 Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
8 Ara Sınavı.
9 Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
10 Mani türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
11 Mani türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
12 Koşma türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
13 Koşma türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
14 Genel tekrar. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
15 Genel tekrar. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
16-17 Yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Yayınları, Adana.