DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatına Giriş I * TE   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebiyat kavramını açıklamak, edebi türlerin ayırıcı özelliklerini kavratmak, anlatı ve şiir türlerini kavratmak, Tanzimat sonrasında ortaya çıkan yeni türleri benimsetmek
Dersin İçeriği
Edebiyatın tanımı, Türk ve Batı dilinde edebiyat kavramı; edebiyatın anlamları. Edebi eser; edebi eserde dil ve içerik. Edebi eserde dil ve şekil. Edebiyatın işlevi, edebiyat ve toplum; yazar, edebi eser ve okur arasındaki ilişkiler. Edebiyat teorisi, edebiyat tarihi, edebiyat eleştirisi kavramları. Edebi tür kavramı; edebi türleri birbirinden ayırmak için kullanılan temel ölçütler. Anlatı türü ve romanın genel özellikleri. Roman türünün doğuşu ve doğuş nedenleri; Batı tarihinde roman türü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyatın tanımı Batı'da ve Türk dilinde kavramın adlandırılışı anlamları Genel Edebiyat Bilimi
2 Edebiyatın tanımı Batı'da ve Türk dilinde kavramın adlandırılışı anlamları Genel Edebiyat Bilimi
3 Edebiyat eseri; edebiyat eserinde içerik, dil. Genel Edebiyat Bilimi
4 Edebiyat eserinde dil; biçim. Yazın Kuramı
5 Edebiyatın işlevi, edebiyat ve toplum; yazar, eser ve okur ilişkileri. Yazın Kuramı
6 Edebi tür kavramı; edebi türleri birbirinden ayırmadaki temel ölçütler. Genel Edebiyat Bilimi
7 Anlatı türünün genelş özellikleri ve roman. Roman Teorisi
8 Ara Sınav
9 Roman türünün belirgin özellikleri; edebiyat akımları ve roman. Roman Teorisi
10 Roman türünün belirgin özellikleri; edebiyat akımları ve roman. Roman Teorisi
11 Romanın kurgu ve içerik özellikleri. Roman Teorisi
12 Roman türleri. Roman Teorisi
13 Şiir türü; şiir türünün genel özellikleri. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
14 Şiir türünün biçim ve içerik özellikleri. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
15 Tanzimat sonrası Türk şiirinde yeni vezin ve kafiye anlayışı. Türk Şiir Bilgisi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar