DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II * TE   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şiir türünün özellikleri hakkında bilgi vermek, Tanzimat dönemi Türk şiirindeki biçim ve içerik özelliklerini belirlemek, edebi metin çözümlemeleri yapmak, edebi eser ve okur odaklı metotları tanımak.
Dersin İçeriği
Şiir türü, şiir türünün genel özellikleri. Biçim ve içerik bakımından şiir türünün özellikleri. Şiir dilinin değerlendirilmesi. Tanzimattan sonraki Türk şiirinde yeni vezin ve kafiye anlayışı. Tanzimattan sonraki Türk şiirinde kullanılan yeni nazım şekilleri, serbest nazım. Tanzimattan sonraki Türk şiirinde içerikle ilgili yeni yaklaşım, metin tahliline giriş. Metin tahlili metotları. Tarihsel ve sosyal ortam dikkate alınarak uygulanan metotlar ve uygulama. Edebi eser odaklı metotlar ve uygulama. Okur odaklı metotlar ve uygulama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şiir türü; şiir türünün genel özellikleri Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
2 Biçim ve içerik bakımından şiir türünün özellikleri Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
3 Şiir dilinin değerlendirilmesi Wellek-Warren, Yazın Kuramı
4 Tanzimattan sonraki Türk şiirinde yeni vezin ve kafiye anlayışı Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
5 Tanzimattan sonraki Türk şiirinde kullanılan yeni nazım şekilleri; serbest nazım. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
6 Tanzimattan sonraki Türk şiirinde içerikle ilgili yeni yaklaşımlar Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
7 Metin tahliline giriş Wellek-Warren, Yazın Kuramı
8 Ara sınav
9 Metin tahlili metotları Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
10 Tarihsel ve sosyal ortam dikkate alınarak uygulanan metotlar Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
11 Uygulama Wellek-Warren, Yazın Kuramı
12 Edebi eser odaklı metotlar Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi
13 Uygulama. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
14 Okur odaklı metotlar Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili
15 Uygulama Wellek-Warren, Yazın Kuramı
16-17 Yarıyıl Sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar