DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygur Türkçesi * TE   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski Türkçenin Uygurca dönemine ait yazılı metinleri sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı vb. yönleriyle tanıtmak.
Dersin İçeriği
Uygurlar (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafyası, siyasi ve idari yapısı, inanç sistemleri), Uygurların kullandığı alfabeler, Uygurcanın dil özellikleri bakımından değerlendirilmesi, Uygur edebiyatına genel bakış ve Budist Uygur metinlerinin tanıtımı. Uygur metinlerinin bulunuşu ve Uygurca çalışmaları, Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Altun Yaruk, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Budist Uygur şiiri ve din dışı ürünler)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygurlar (Hüküm sürdüğü dönem, coğrafyası, siyasi ve idari yapısı, inanç sistemleri). Uygurların kullandığı alfabeler ödev olarak verilecektir.
2 Uygurların kullandığı alfabeler, Uygurcanın dil özellikleri bakımından değerlendirilmesi Uygur edebiyatı ve Budist Uygur metinleri ödev olarak verilecektir.
3 Uygur edebiyatına genel bakış ve Budist Uygur metinlerinin tanıtımı. Uygur metinlerinin bulunuşu ve Uygurca çalışmaları. Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünde yer alan yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
4 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünde yer alan yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
5 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünde yer alan yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
6 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünde yer alan yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
7 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (KP) Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsünde yer alan yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
8 Ara sınav
9 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (AY) Uygurca Altun Yaruk (Aç Pars Çatiği)'taki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
10 Budist Uygur metinleri üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (AY) Dört Budist Uygur şiirindeki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
11 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Budist Uygur şiiri). Dört Budist Uygur şiirindeki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
12 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Budist Uygur şiiri). Dört Budist Uygur şiirindeki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
13 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Maniheist Ed.). Uygur metnindeki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
14 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler (Maniheist Ed., Hıristiyan Uyg. Ed.) Uygur metnindeki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
15 Uygurca metinler üzerinde ses ve yapı bilgisi bakımından incelemeler. (Din dışı ürünler) Uygur metnindeki yapılar, ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam bilgisi yönleriyle derse hazırlık aşamasında öğrencilerce ele alınacaktır.
16-17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: