DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözdizimi I * TE   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe sözdizimini kavratmak
Dersin İçeriği
cümle bilgisi, kelime grupları ve cümlenin ögeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözdizimi, sözdizimi kaynakçası. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
2 Yargılı ve yargısız anlatım, yüklem ve çeşitleri. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
3 Özne. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
4 Özne çeşitleri. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
5 Nesne, dolaylı tümleç Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
6 Zarf tümleci, bağımsız tümleç. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
7 Yargısız anlatım, kelime grupları, iyelik grubu, isim tamlaması. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
8 Ara sınav
9 Sıfat tamlaması, ikilemeler, bağlama grupları. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
10 Birleşik fiiller, edat grupları. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
11 Sayı grubu, isnat grubu, birleşik isim, unvan grubu. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
12 Ünlem grubu, aitlik grubu, ilgi grubu, bulunma grubu, yönelme grubu, çıkma grubu. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
13 İsim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
14 Zarf- fiil grupları ve cümle çözümlemeleri. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
15 Cümle çözümlemeleri. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
16-17 Bitirme sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notları 2.Kaynak olarak verilen söz dizimi ile ilgili makale ve kitaplar