DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözdizimi II * TE   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİGAR OTURAKÇI ORBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe söz dizimini kavratmak
Dersin İçeriği
Cümle yapısı, anlamı, cümlenin yüklemin türü ve cümlenin dizilişi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cümle tasnifi, yapıları bakımından cümleler, basit cümle. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
2 Şartlı birleşik cümle. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
3 Sıralı birleşik cümle, bağlı birleşik cümle. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
4 Bağlı birleşik cümle. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
5 İç içe birleşik cümle, saplamalı birleşik cümle. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
6 Karmaşık birleşik cümle. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
7 Yüklemlerinin yeri bakımından cümleler. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
8 Ara sınav.
9 Yüklemlerin çeşidi bakımından cümleler. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
10 Anlamları bakımından cümleler. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
11 Anlamları bakımından cümleler. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
12 Anlamları bakımından cümleler. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
13 Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
14 Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
15 Cümle çözümlemeleri ve söz dizimi ile ilgili sorunları tartışma. Kaynak olarak verilen sözdizimi ile ilgili makale ve kitaplar
16-17 Bitirme sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notları 2.Kaynak olarak verilen söz dizimi ile ilgili makale ve kitaplar