DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı IV * TE   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Servet-i Fünun dönemi roman ve öyküsü hakkında bilgi vermek, değerlendirmelerde bulunmak.
Dersin İçeriği
Serveti Fünun nesri hakkında genel bilgi, Serveti Fünun romanı hakkında genel bilgi, Hikaye (Halit Ziya Uşaklıgil), Romantik ve realist ekol tanımları, Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil), Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil), Halit Ziya Uşaklıgilin romancılığı üzerine genel bir değerlendirme, Eylül (Mehmet Rauf), Dönem romanları ve yazarları üzerine genel bir değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servet-i Fünun nesri hakkında genel bilgi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak.
2 Servet-i Fünun romanı hakkında genel bilgi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak.
3 Hikaye (Halit Ziya Uşaklıgil). Halit Ziya Uşaklıgilin Hikaye adlı eseri okunacak.
4 Romantik ve realist ekol tanımları. Türk Dili Yazın Akımları Özel Sayısı S:59-68, 97-119
5 Romantizm-realizm tartışmaları. İlgili makaleler okunacak.
6 Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil). Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) romanı okunacak
7 Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil). İlgili makaleler okunacak.
8 Ara Sınav
9 Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil). Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil) romanı okunacak
10 Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil). Eserin dizi uyarlamaları üzerine sunu ve tartışmalar.
11 Halit Ziya Uşaklıgilin romancılığı üzerine genel bir değerlendirme. İlgili makaleler okunacak.
12 Eylül (Mehmet Rauf). Eylül (Mehmet Rauf) romanı okunacak.
13 Eylül (Mehmet Rauf). İlgili makaleler okunacak.
14 Dönem romanları ve yazarları üzerine genel bir değerlendirme. İlgili makaleler okunacak.
15 Dönem romanları ve yazarları üzerine genel bir değerlendirme. İlgili makaleler okunacak.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar