DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlıca IV * TE   226 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arap harfli Türkçe metinlerin okunmasını ve anlaşılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Arap harfli tarihi Türkçe metinleri okumak ve yazmak, bu metinlerdeki Arapça sözcük ve ifadeleri belirlemek, basit yapıları ve anlam özelliklerini kolayca tanımlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arapça sözcük türleri. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
2 camit (asıl) isimler- türemiş isim. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
3 mastarlar- sülasi ve rubai mastarlar ve vezinleri. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
4 mimli mastarlar, kıyasi mastarlar ve vezinleri. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
5 metin okuma ve uygulama çalışmaları. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
6 ism-i failler. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
7 ism-i mefuller. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
8 arasınav
9 metin okuma ve uygulama çalışmaları. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
10 sıfat-ı müşebbeheler, mübalaga-i failler. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
11 ism-i tafdiller. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
12 ism-i zamanlar, ism-i mekanlar Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
13 ism-i aletler, cali mastarlar. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
14 metin okuma ve uygulama çalışmaları. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
15 metin okuma ve uygulama çalışmaları. Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları
16-17 yarıyıl sonu sınavı Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler) adlı ders notunun ilgili sayfaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lugat, 14. Baskı, Ankara, 1997 Muna YÜCEOL ÖZEZEN, Osmanlıca (Genel Hatlarıyla Arapça Ögeler), Ders Notu, Adana, 2008