DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı I * TE   227 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türklerin İslam Kültürü etkisi altında 10-11. yüzyıllardan başlayıp 14. yüzyıla kadarki dönemde geliştirmeye başladıkları Eski Türk Edebiyatının bu yüzyıllara ait önemli şair ve yazarlarının edebi kişiliklerini, eserlerini ve dönemin özelliklerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak. Anılan döneme ait metinleri anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslam kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatının özellikleri kaynakları ve İslam kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatına verilen adlar İslam kültürünün bilim dalları Karahanlı dönemi Türk edebiyatı Kutadgu Bilig Divanu Lugatit Türk Atabetül Hakayık. Tezkirei Satuk Buğra Han Mukaddimetül Edeb Şecerei Ensab Tasavvuf düşünce sistemi Orta Asya Türk Tasavvuf Edebiyatı ve İlk Türk Sufileri Tasavvuf Ahmed Yesevi, Hakim Süleyman Ata Şair Ali 13. yüzyılda Anadoluda gelişen Türk edebiyatı Hacı Bektaş Veli ve Mevlana Celaleddin Ruminin hayatı edebi kişiliği ve eserleri Sultan Veled ve Yunus Emrenin hayatı edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi Ahmed Fakih ve Şeyyad Hamzanın hayatı edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi Dehhaninin hayatı edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi Tursun Fakihin hayatı edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi 14. yüzyıl Türk Edebiyatı 14. yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı. Rabguzi Mahmud Bin Ali İslam Kutb Harezmi Seyfi Serayi Ebu Hayyan Hüsam Katip Doğu Türkçesiyle yazılmış diğer eserler Codex Cumanicus Bahtiyarname miracname tezkiretül evliya 14. yüzyıl Azeri Sahası Türk Edebiyatı Hasanoğlu ve Nesiminin şiirlerinden örnekler 14. yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatı. Gülşehri Aşık Paşa ve Hoca Mesudun hayatı edebi kişiliği ve eserleri Şeyhoğlu Mustafanın hayatı edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi Eflaki Ahmedi ve Kadı Burhaneddinin hayatı edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. İslam kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatının özellikleri, kaynakları ve İslam kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
2 Karahanlı dönemi Türk edebiyatı, Kutadgu Bilig, Divanu Lugatit Türk, Atabetül Hakayık. Tezkirei Satuk Buğra Han; Mukaddimetül Edeb, Şecerei Ensab Örnek metinleri okuma, açıklama.
3 Tasavvuf düşünce sistemi. Orta Asya Türk Tasavvuf Edebiyatı ve İlk Türk Sufileri, Tasavvuf, Ahmed Yesevi, Hakim Süleyman Ata, Şair Ali. Şairleri ve dönemi tanıtan makaleleri okuma.
4 13. yüzyılda Anadoluda gelişen Türk edebiyatı, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana Celaleddin Ruminin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
5 Sultan Veled ve Yunus Emrenin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
6 Ahmed Fakih ve Şeyyad Hamzanın hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
7 Dehhaninin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
8 Ara Sınav Ara Sınav.
9 Tursun Fakihin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. Örnek metinleri okuma, açıklama.
10 14. yüzyıl Türk Edebiyatı. 14. yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı. Rabguzi, Mahmud Bin Ali, İslam, Kutb, Harezmi, Seyfi Serayi, Ebu Hayyan, Hüsam Katip. Örnek metinleri okuma, açıklama.
11 Doğu Türkçesiyle yazılmış diğer eserler: Codex Cumanicus, Bahtiyarname, miracname, tezkiretül evliya. 14. yüzyıl Azeri Sahası Türk Edebiyatı. Örnek metinleri okuma, açıklama.
12 14. yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatı. Gülşehri, Aşık Paşa ve Hoca Mesudun hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Örnek metinleri okuma, açıklama.
13 Şeyhoğlu Mustafanın hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. Örnek metinleri okuma, açıklama.
14 Eflaki ve Ahmedinin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. Örnek metinleri okuma, açıklama.
15 Kadı Burhaneddinin hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. Örnek metinleri okuma, açıklama.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Semester exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar