DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı II * TE   228 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmak.
Dersin İçeriği
15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özellikleri, bu yüzyılın önemli temsilcileri, hayatları, eserleri hakkında bilgiler. 15. yüzyıl Türk edebiyatı ve Çağatay sahasının ilk şairleri, 15. yüzyıl Çağatay sahası şairleri, Emiri, Sekkaki, Lutfi, Mirza Haydar, Mirza Gedayi, Yakini, Atayi, Sultan Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevayi hayatı, edebi kişiliği ve eserleri, Azeri Sahası Türk Edebiyatı. Katibi, Bedri Şirvani, Hakiki (Cihanşah Yusuf), Hamidi, Habibinin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri, 15. Yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatının genel özellikleri. Ahmedi Dai ve Şeyhinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Ahmet Paşa ve Necatinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, 15. yüzyılın padişah, şehzade ya da devlet adamı olan şairleri: Muradi (II. Murad), Avni (Fatih Sultan Mehmed), Adli (II. Bayezid), Harimi (Şehzade Korkud) , Cem Sultan, Adni (Mahmud Paşa), Nişancı (Karamani) Mehmed Paşa, Cem Şairleri: Sadii Cem, Sirozlu Kandi Sehayi, Haydar Çelebi, Lali, Ayni, Şahidi, Türabi, İvaz Paşazade Atayi, Cemali ve Karamanlı Nizaminin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Sarıca Kemal, Melihi ve Mesihinin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Ümmi Kemal ve Eşrefoğlu Ruminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Zeynep Hatun ve Mihrinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, 15. yüzyıl Anadolu sahası mesnevileri ve mensur eserleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 15. yüzyıl Türk edebiyatı ve Çağatay sahasının ilk şairleri. Dönemi tanıtan makaleleri okuma.
2 15. yüzyıl Çağatay sahası şairleri, Emiri, Sekkaki, Lutfi, Mirza Haydar, Mirza Gedayi, Yakini, Atayi, Sultan Hüseyin Baykara. Örnek metinleri okuma, açıklama.
3 Ali Şir Nevayi hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Şairleri ve dönemi tanıtan makaleleri okuma.
4 Azeri Sahası Türk Edebiyatı. Katibi, Bedri Şirvani, Hakiki (Cihanşah Yusuf), Hamidi, Habibinin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Şairleri ve dönemi tanıtan makaleleri Reading the articles introducing the poets and period.
5 15. Yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatının genel özellikleri. Ahmedi Dai ve Şeyhinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
6 Ahmet Paşa ve Necatinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
7 15. yüzyılın padişah, şehzade ya da devlet adamı olan şairleri: Muradi (II. Murad), Avni (Fatih Sultan Mehmed), Adli (II. Bayezid), Harimi (Şehzade Korkut) İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Cem Şairleri: Sadi Cem, Sirozlu Kandi, Sehayi, Haydar Çelebi, Lali, Ayni, Şahidi, Türabi. Örnek metinleri okuma, açıklama.
10 İvaz Paşazade Atayi, Cemali ve Karamanlı Nizaminin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama.
11 Sarıca Kemal, Melihi ve Mesihinin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama.
12 Ümmi Kemal ve Eşrefoğlu Ruminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama.
13 Zeynep Hatun ve Mihrinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama.
14 15. yüzyıl Anadolu sahası mesnevileri. Dönemi tanıtan makaleleri okuma.
15 15. yüzyıl Anadolu sahası mensur eserleri. Dönemi tanıtan makaleleri okuma.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Semester exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar