DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri II * TE   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Halk Edebiyatının anonim bölümünde yer alan temel kavramlarının ve türlerinin tanıtılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Türk halk edebiyatının mensur türlerinin doğuşu ve gelişimi, Mit türünün tanıtılması, Mit türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması, Destan türünün tanıtılması, Destan türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması, Dede Korkut Kitabının tanıtılması, Dede Korkut Kitabıyla ilgili örnek metinlerin açıklanması, Efsane türünün tanıtılması, Efsane türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması, Masal türünün tanıtılması, Masal türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk halk ed.nın mensur türlerinin doğuşu ve gelişimi. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
2 Mit türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
3 Mit türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
4 Destan türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
5 Destan türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
6 Destan türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
7 Dede Korkut Kitabının tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
8 Ara Sınavı.
9 Dede Korkut Kitabıyla ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
10 Dede Korkut Kitabıyla ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
11 Efsane türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
12 Efsane türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
13 Masal türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
14 Masal türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
15 Masal türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.
16-17 Yarıyılı sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.