DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aşık Edebiyatı II * TE   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatının; gelenek, edebiyat tarihi, ürünler ve bu ürünlerin tahlil edilmesi boyutlarında tanıtılması ve öğretilmesi
Dersin İçeriği
Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı, Aşık edebiyatının hazırlayan etmenler, Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı çalışmaları, AnadoluAda aşıklık geleneği ve aşık edebiyatının oluşumu ve gelişimi, Aşıklık geleneğinin kökeni ve oluşumuyla ilgili görüşler, Aşıklık geleneğini oluşturan sosyo-kültürel koşullar, Aşıkların yetiştikleri sosyal çevreler, Aşık edebiyatına bakışlar, Aşıklık geleneğinde aşıkların yetişmeleri, Kültür ortamları,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aşık edebiyatında nazım biçimleri. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
2 Aşık edebiyatında heceli şekiller. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
3 Aşık edebiyatında aruzlu şekiller. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
4 Aşık edebiyatında ortak anlatım özellikleri. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
5 Aşık edebiyatında anlatım şekilleri. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
6 Aşık edebiyatında anlatım kalıpları. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
7 Aşık edebiyatında anlam ve söz sanatlarıyla anlatım. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
8 Ara sınav.
9 Aşık edebiyatında işlenen başlıca konu ve temalar. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
10 Günümüzde Aşıklık geleneği. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
11 XVI. ve XVII. yüzyıl aşık edebiyatı. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
12 XVIII. ve XIX. yüzyıl aşık edebiyatı. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
13 XX. yüzyıl aşık edebiyatı. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
14 Genel tekrar. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
15 Genel tekrar. Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Karahan Yayınları, 2012.