DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı III * TE   309 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
XVI. yüzyılda Çağatay Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında meydana gelen klasik Türk edebiyatını, tarihsel, toplumsal ve kültürel yapısına bağlı olarak belli başlı temsilcilerinin eserleriyle birlikte tanıtmak. Örnek metinler okutarak öğrenciye döneme ait eserleri anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
XVI. yüzyıl Çağatay Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında meydana gelen klasik Türk edebiyatını tanır ve bu döneme ait metinlerin incelenmesi yeteneğini kazanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
X
6
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
X
7
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
X
8
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
9
Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
X
11
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
X
12
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
13
Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
X
14
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
X
15
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
X
16
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
X
18
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
X
19
Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
X
20
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 XVI. yüzyıl Orta Asya ve Osmanlı sahası Türk kültür, tarih ve edebiyatı. Büyük Türk Klasikleri, C. III, s. 137-194
2 XVI. Yüzyıl Çağatay sahası Türk edebiyatı Kemal Eraslan, Çağatay Şiiri, Türk Dili Dergisi Eylül 1986.
3 XVI. Yüzyıl Azerbaycan sahası Türk edebiyatı. (Hatayi, Fuzuli) Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatayi Divanı, İstanbul 1946.
4 Fuzuliden örnek metin okuma ve metin tahlili çalışması. Haluk İpekten, Fuzuli Akçağ yayınları, 1988 Ankara.
5 Zati ve Hayalinin edebi kişilikleri, eserleri, metin okuma ve tahlil çalışması Zati Divanı, A. N. Tarlan, M. Çavuşoğlu, M.A. Tanyeri.
6 Bakinin Hayatı, edebi kişiliği eserleri Haluk İpekten, Baki, Akçağ yayınları, 1998 Ankara.
7 Bakiden örnek metin okuma ve metin tahlili çalışması. M. Çavuşoğlu, M.A. Tanyeri, İ:Ü. Edb. Fak. İstanbul, 1968.
8 Ara Sınav Mehmet Kaplan, Bakiden Beyitler ve Mısralar
9 Bakiden metin okuma, metin tahlili çalışmasına devam. Tarlan, Hayali - Baki; Tanpınar, Hayali ve Yahya Beyler
10 Divan şairi Nevi Ç. Derdiyok, Nevinin Gül-i Sadbergi,
11 Bağdatlı Ruhi Coşkun Ak, Bağdatlı Ruhi Divanı.
12 Padişah şairler: Selimi, Harimi, Babür Şah, Muhibbi, Şahi, Gazayi, Adni. M. İsen, A. F. Bilkan, Sultan Şairler, Akçağ Yay. Ankara 1977.
13 XVI. Yüzyıl mesnevi şairleri: Yahya Bey, Kara Fazli, Hakani Mehmet vd. Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Divanından Örnekler, KTB Y. 1983
14 Örnek mesnevi metni okuma ve metin tahlili çalışması. Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Divanından Örnekler, KTB Y. 1983
15 Örnek mesnevi metni okuma ve metin tahlili çalışması. Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Divanından Örnekler, KTB Y. 1983
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Mengi, Mine (2008), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınevi, Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla- Kartal, Ahmet (2006), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul. İz, Fahir (1966), Eski Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul. Pala, İskender (1995), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara.